Ισολογισμοί

Δημοσίευση ισολογισμών της ΑΞΞΙΟΝ Α.Ε.Β.Ε.

Ισολογισμός 2014

Ισολογισμός 2014

Κατεβάστε το αρχείο σε μορφή pdf.

Ισολογισμός 2013

Ισολογισμός 2013

Κατεβάστε το αρχείο σε μορφή pdf.

Ισολογισμός 2012

Ισολογισμός 2012

Κατεβάστε το αρχείο σε μορφή pdf.

Σχεδιασμός: IMPRESSI - Δημοσίευση ισολογισμών online